S čím vám můžu pomoci?

Jsem psycholožka, specializující se na pomoc při potížích v oblasti mezilidských vztahů, při prožívání krizových situací a zvládání stresu, při pocitech méněcennosti, zklamání, nejistoty, ztráty motivace, dále pří problémech s úzkostmi, depresí a při strádání v důsledku prožitých emočních traumat.

Více o mně

Hana Gistlová

O otázce „Jaký má život smysl?“ se domnívám, že je špatně položena a že správně zní: „Jaký smysl chci dát svému životu?“ VIKTOR FRANKL

Nejčastěji se na mě klienti obracejí

 • pokud nezvládají stresové a krizové situace
 • mají problémy v mezilidských vztazích
 • v obtížných životních situacích a v partnerské krizi
 • při vyrovnávání se s následky prožitých trápení
 • při pocitech úzkosti, strachu, paniky a trémy
 • v situaci, kdy neví, jak se rozhodnout
 • s pocity špatné nálady, smutku a nízkého sebevědomí
 • při problémech v zaměstnání
 • když neví, jak se rozhodnout: ve vztazích, ve studiu, v kariéře
 • ve snaze zlepšit své prezentační dovednosti
 • při potížích s vedením lidí, s motivací, s přesvědčováním druhých
 • při ujasňování hierarchie hodnot a cílů v rámci kariérního růstu
 • v rámci adaptace na nové životní prostředí
 • Poradenství nabízím v češtině a angličtině

Dozvědět se více, co dělám?

Kde působím

Brno

Obchodní centrum MAX
Kubíčkova 6
635 00 Brno-Bystrc